Web Analytics Made Easy -
StatCounter Any Help for Rss Feed for Database - CodingForum

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Any Help for Rss Feed for Database

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Any Help for Rss Feed for Database

  Hello

  My site have to separate in to section like : Jobs, Directory, News where Feed have been separated so far.

  I found it is very hard for members to keep track with news and update with the site.

  How can I cooperate all section (Jobs, Directory, News) with different database to be on one Feed Page.

  This is for Jobs RSS -

  Code:
  <!-- #include file="rss_db.asp" -->
  <!-- #include file="rss_config.asp" -->
  <!--#include file="inc_Seo_Version.asp" -->
  
  <%
  	'Vi skal angive, at dette dokument skal vوre en XML-fil.
  	'Dette klares ved at sوtte Contenttypen til text/xml
  	Response.ContentType = "text/xml"
  	
  	
  	'Nedenstهende udskriver toppen af XML-dokumentet.
  	'Det er lagt i en seperat sub for overskuelighedens skyld.
  	Call RenderXMLHeader()
  	
  	
  	'Nu bliver det tricky. Vi skal hente de nyeste poster fra databasen,
  	'Lave en lّkke der lّber igennem dem og udskriver dem.
  	'Her skal du tilpasse sub'en, sه den henter de rigtige felter
  	'fra databasen og benytter den rigtige connection-string til din database.
  	Call RenderXMLContent()
  	
  	
  	'Til slut udskriver vi afslutningen pه XML-dokumentet.
  	Call RenderXMLFooter()
  	
  	
  	'--- Herunder findes de function og subs der bruges til at rendere XML-filen ---
  	
  	'Udskriver toppen af XML-dokumentet. Brugt tidligere pه siden
  	Sub RenderXMLHeader()
  		Response.Write("<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-1""?>")
  		Response.Write("<rss version=""2.0"">")
  		Response.Write("<channel>")
  		Response.Write("<title>" & RSStitle & "</title>")
  		Response.Write("<link>" & RSSlink & "</link>")
  		Response.Write("<description>" & RSSdescription & "</description>")
  	End Sub
  	
  	
  	'Henter de nyeste poster fra din database og udskriver dem.
  	Sub RenderXMLContent()
  		
  		'Variable til opbevaring af data.
  		Dim sHeader		'String
  		Dim sContent	'String
  		Dim iPostID		'Integer
  		Dim sTime		'Date/time
  		Dim sLocation	'Location
  		
  		
  		'Opret en ny forbindelse til databasen
  		
  		
  		
  		'Henter de ti nyeste poster fra databasen.
  		'Her skal du tilpasse funktionen, sه de rigtige felter bliver hentet.
  		'Jeg kender jo ikke navngivningen i din database.
  		Set objWeblogRecords = objConn.Execute("SELECT TOP 10 * FROM Jobs ORDER BY JobPosted DESC")
  	
  	
  		'Gennemlّb resultaterne
  		While Not objWeblogRecords.EOF
  		
  			'Lوgger data i de lokale variable
  			iPostID = objWeblogRecords(0)
  			sHeader = objWeblogRecords(5)
  			sCategory = objWeblogRecords(2)
  			sTime = objWeblogRecords(9)
  			sContent = objWeblogRecords(8)
  			sLocation = objWeblogRecords(4)
  			
  			'Formaterer specialtegn i overskrift og post
  			sHeader = PrepeareTextForXMLUse(sHeader)
  			sContent = PrepeareTextForXMLUse(sContent)
  			
  			'Formaterer dato og tid i UTM-format.
  			'sTime = FormatTimeForXMLUse(sTime)
  			
  			'Udskriver element i feedet.
  			Response.Write("<item>")
  			Response.Write("<title>" & sHeader & "</title>")
  			Response.Write("<description>" & sContent & ", " & sLocation & " </description>")
  			Response.Write("<pubDate>" & sTime & "</pubDate>")
  			Response.Write("<link>" & RSScomment & ""& Seola( sCategory) & "/"& Seola( sHeader) & "/"& Seola( sTitle) & "" & iPostID & "</link>")
  			Response.Write("</item>")
  			
  			'Gه til nوste post
  			objWeblogRecords.MoveNext
  		
  		Wend
  		
  		
  		'Ryd op i forbindelsen
  		objWeblogRecords.Close()
  		Set objWeblogRecords = Nothing
  		objConn.Close()
  		Set objConn = Nothing
  		
  	End Sub
  	
  	
  	'Udskriver ganske kort bunden af XML-dokumentet.
  	'Det er lidt overkill at benytte en sub til det,
  	'men pوnt ser det jo ud.
  	Sub RenderXMLFooter()
  		Response.Write("</channel>")
  		Response.Write("</rss>")
  	End Sub
  	
  	
  	'Funktion, der fjerner al HTML i den angivne tekst
  	Function RemoveHTMLInText(strHTML, intWorkFlow)
  	
  		'Variable
  		Dim objRegExp, strTagLess
  		
  		'Fjern linieskift i teksten
  		strTagless = strHTML
  		strTagless = Replace(strTagless, "<p>", " ")
  		strTagless = Replace(strTagless, "<br />", " ")
  		
  		'Opret et RegExp, der fjerner HTML
  		Set objRegExp = New RegExp 
  		objRegExp.IgnoreCase = True
  		objRegExp.Global = True
  		
  		'Fjern HTML
  		If intWorkFlow <> 1 Then
  			objRegExp.Pattern = "<[^>]*>"
  			strTagLess = objRegExp.Replace(strTagLess, "")
  		End If
  		
  		If intWorkFlow > 0 AND intWorkFlow < 3 Then
  			objRegExp.Pattern = "[<]"
  			strTagLess = objRegExp.Replace(strTagLess, "<")
  			objRegExp.Pattern = "[>]"
  			strTagLess = objRegExp.Replace(strTagLess, ">")
  		End If
  		
  		'Ryd op
  		Set objRegExp = Nothing
  		
  		'Returner tekst
  		RemoveHTMLInText = Trim(strTagLess)
  		
  	End function
  	
  	
  	'Funktion, der escaper specialtegn som <, > og &.
  	Function EscapeSpecialChars(Text)
  		
  		'Variable
  		Dim strText		'String
  		strText = Text
  		
  		'Erstat 'forbudte' tegn.
  		strText = Replace(strText, "&", "&amp;")
  		strText = Replace(strText, "<", "&lt;")
  		strText = Replace(strText, ">", "&gt;")
  		strText = Replace(strText, "'", "&apos;")
  		strText = Replace(strText, """", "&quot;")
  		
  		'Returner data
  		EscapeSpecialChars = strText
  		
  	End Function
  	
  	
  	'Function, der kombinerer de to foregهende til en funktion
  	Function PrepeareTextForXMLUse(Text)
  		Text = RemoveHTMLInText(Text, 0)
  		Text = EscapeSpecialChars(Text)
  		PrepeareTextForXMLUse = Text
  	End Function
  	
  	
  	'Funktion, der formaterer datoen til GMT-format.
  	Function FormatTimeForXMLUse(InputDate)
  			
  		'Afslut, hvis inputtet ikke er en dato.
  		If NOT IsDate(InputDate) Then
  			Exit Function
  		End If
  		
  		'Array med mهnedernes forkortelser
  		Dim arrShortMonth(12)
  		arrShortMonth(1) = "Jan"
  		arrShortMonth(2) = "Feb"
  		arrShortMonth(3) = "Mar"
  		arrShortMonth(4) = "Apr"
  		arrShortMonth(5) = "May"
  		arrShortMonth(6) = "Jun"
  		arrShortMonth(7) = "Jul"
  		arrShortMonth(8) = "Aug"
  		arrShortMonth(9) = "Sep"
  		arrShortMonth(10) = "Oct"
  		arrShortMonth(11) = "Nov"
  		arrShortMonth(12) = "Dec"
  
  		'Variable
  		Dim intDay			'Integer
  		Dim strMonth		'String
  		Dim intYear			'Integer
  		Dim datTimestamp	'Dato
  		
  		'Find relevante variable
  		intDay = DatePart("d", Input, vbMonday, vbFirstJan1)
  		strMonth = ArrShortMonth(DatePart("m", Input, vbMonday, vbFirstJan1))
  		intYear = DatePart("yyyy", Input, vbMonday, vbFirstJan1)
  		datTimestamp = FormatDateTime(Input, vbLongTime)
  		
  		'Returner data.
  		FormatTimeForXMLUse = Trim(intDay & " " & strMonth & " " & intYear & " " & datTimeStamp & " +0100")
  	
  	End Function
  %>
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎